Dewariya Botanical Garden KailaliI

देवरिया वनस्पति उद्यान स्थापनाको उद्देश्य

  • दुर्लभ, लोपोन्मूख, रैथाने तथा संकटापन्न सूचीमा परेका वनस्पतिहरुको स्व-स्थानीय तथा पर-स्थानीय संरक्षण गर्ने ।
  • आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वनस्पतिहरुको सर्भेक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, र खेती प्रविधि विकास गरी प्राप्त ज्ञान र शीपलाइ समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने ।
  • सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा वनस्पति संरक्षण तथा सदुपयोग सम्वन्धी शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
  • पर्यावरणीय पर्यटन विकास, शोभनीय वनस्पति र जडीबुटीको माध्यमबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने ।

Dewariya Botanical Garden Complete Profile