Latest Publications

DPR Newsletter Chaitra 2074
DPR Newsletter Chaitra 2074

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय वनस्पति विभाग थापाथली, का...

DPR Newsletter Chaitra 2074
DPR Newsletter 2074 Poush
DPR Newsletter 2074 Poush

वि.सं. २०७४ पौष/January 2018 वर्ष २१ अंक २ वन तथा भू–...

DPR Newsletter 2074 Poush
Natural history, ecology and human environment of the Himalayas
Natural history, ecology and human environment of the Himalayas

An introduction to the natural history, ecology and human...

Natural history, ecology and human environment of the Himalayas

Dewariya Botanical Garden KailaliI

देवरिया वनस्पति उद्यान स्थापनाको उद्देश्य

  • दुर्लभ, लोपोन्मूख, रैथाने तथा संकटापन्न सूचीमा परेका वनस्पतिहरुको स्व-स्थानीय तथा पर-स्थानीय संरक्षण गर्ने ।
  • आर्थिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वनस्पतिहरुको सर्भेक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान, र खेती प्रविधि विकास गरी प्राप्त ज्ञान र शीपलाइ समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने ।
  • सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा वनस्पति संरक्षण तथा सदुपयोग सम्वन्धी शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
  • पर्यावरणीय पर्यटन विकास, शोभनीय वनस्पति र जडीबुटीको माध्यमबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने ।

Dewariya Botanical Garden Complete Profile

Sanjeev Kumar Rai
Sanjeev Kumar Rai Director General [ View details ]
Jyoti Joshi (Bhatta)
Jyoti Joshi (Bhatta) Deputy Directer General [ View details ]
Mr. Sishir Panthi
Mr. Sishir Panthi Scientific Officer (Information officer) [ View details ]
View all officials

Notices