Latest Publications

Yews of Nepal
Yews of Nepal

नेपालका लौठसल्ला (Yews of Nepal) गंगा दत्त भट्ट राम...

Yews of Nepal
गुणस्तर मापदण्ड र असल खेती तथा सड्ढलन अभ्यास, टिमुर २०७३
गुणस्तर मापदण्ड र असल खेती तथा सड्ढलन अभ्यास, टिमुर २०७३

गुणस्तर मापदण्ड र असल खेती तथा सड्ढलन अभ्यास, टिमुर २०७३ ...

गुणस्तर मापदण्ड र असल खेती तथा सड्ढलन अभ्यास, तेजपात २०७३
गुणस्तर मापदण्ड र असल खेती तथा सड्ढलन अभ्यास, तेजपात २०७३

गुणस्तर मापदण्ड र असल खेती तथा सड्ढलन अभ्यास, तेजपात २०७३...

All Notices, News, Events and Press Releases

entry_filter  

GTI program for supporting the University - [ Notices, 2017-01-27 ]

Article Announcement (Submission Deadlines : 15th Magh 2073 : 28th January 2017) - [ Notices, 2017-01-01 ]

म्याद थप सम्बन्धी सूचना | Global, Taxonomic Initiative, Program for Supporting the Universities(2073/2074) - [ Notices, 2016-12-28 ]

Instruction to the Contributors_NJ_DRD,F - [ Notices, 2016-12-23 ]

Global, Taxonomic Initiative, Program for Supporting the Universities(2073/2074) - [ Notices, 2016-12-16 ]

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार-२०७३ सम्वन्धी सूचना - [ Notices, 2016-12-12 ]

वनस्पति श्रोतको अनुसन्धान कार्यविधि २०७० पहिलो संसोधन (मस्यौदा), २०७३ - [ Notices, 2016-08-15 ]

आ.व. ०७३/७४ मा मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुने सूचना तथा निवेदनको ढाचा - [ Notices, 2016-07-26 ]

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७३/०४/०८) - [ Notices, 2016-07-22 ]

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार कार्यबिधि,२०७२ - [ Notices, 2016-04-10 ]

CALIDENA Handover Workshop - [ Notices, 2016-02-14 ]

Request for Articles:::Plant Resources 2016 - [ Notices, 2016-01-17 ]

संघियता कार्यान्वयन सम्बन्धि प्राविधिक उप समितिको प्रतिवेदन - [ Notices, 2016-01-07 ]

National Plant Resources Award - 2072 related information - [ Notices, 2015-12-20 ]

GTI Program - [ Notices, 2015-12-07 ]

Dr. Akhileshwar Lal Karna
Dr. Akhileshwar Lal Karna Director General [ View details ]
Sanjeev Kumar Rai
Sanjeev Kumar Rai Deputy Directer General [ View details ]
Sudhita Basukala
Sudhita Basukala Information Officer [ View details ]
View all officials

Notices