खुल्ने समय : आईतबार देखि बिहिबार - बिहान १० बजे देखी साँझ ५ बजेसम्म (शुक्रबार ३ बजेसम्म)
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनस्पति विभाग

आन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना – कृषि एग्रोनोमी