जडिबुटि मौज्दात सुची

नेपालमा, जडिबुटि उत्पादकसंग बिक्रिको लागि उपलब्ध भएको जडिबुटिको मौज्दात विबरण यंहा राखिएको छ । जडिबुटि उत्पादकले उपलब्ध गराएको बिवरण यस विभागले रुजु गरिसकेपछिको विबरण मात्र यहां उपलबध छ।
यदि तपाई जडिबुटि उत्पादन गर्नुहुन्छ र उत्पादित जडिबुटि बिक्रिको निम्ति उपलब्ध छ भने, हामीलाई पठाउन यहां क्लिक गर्नुहोस । अथवा, तपाईको विबरण परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहोस
 
ब्यक्तिगत तथा सम्पर्क विबरण मौज्दात विबरण मुल्य
test
सम्पर्क ठेगाना: test , - वडा नं. ३, सुनसरी, प्रदेश १
फोन नं.: ९८४१३३३३३३
मोबाइल नं.: १२३४५६७८९०
इमेल ठेगाना: nthapa3@hotmail.com
Jatamasi - १००  किलोग्राम
३३३  ने.रु./ प्रति के.जि.