Latest Publications

DPR Newsletter Chaitra 2074
DPR Newsletter Chaitra 2074

वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय वनस्पति विभाग थापाथली, का...

DPR Newsletter Chaitra 2074
DPR Newsletter 2074 Poush
DPR Newsletter 2074 Poush

वि.सं. २०७४ पौष/January 2018 वर्ष २१ अंक २ वन तथा भू–...

DPR Newsletter 2074 Poush
Natural history, ecology and human environment of the Himalayas
Natural history, ecology and human environment of the Himalayas

An introduction to the natural history, ecology and human...

Natural history, ecology and human environment of the Himalayas
DPR Newsletter 2074 Ashwin
DPR Newsletter 2074 Ashwin

DPR Newsletter 2074 Ashwin नेपाल सरकार वन तथा भू-सं...

DPR Newsletter 2074 Ashwin
बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु
बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु

बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु सन्जीव कुमार राई मधुसुदन ...

बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु

जडिबुटि मौज्दात सुची

नेपालमा, जडिबुटि उत्पादकसंग बिक्रिको लागि उपलब्ध भएको जडिबुटिको मौज्दात विबरण यंहा राखिएको छ । जडिबुटि उत्पादकले उपलब्ध गराएको बिवरण यस विभागले रुजु गरिसकेपछिको विबरण मात्र यहां उपलबध छ।
यदि तपाई जडिबुटि उत्पादन गर्नुहुन्छ र उत्पादित जडिबुटि बिक्रिको निम्ति उपलब्ध छ भने, हामीलाई पठाउन यहां क्लिक गर्नुहोस । अथवा, तपाईको विबरण परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने, हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहोस
 
ब्यक्तिगत तथा सम्पर्क विबरण मौज्दात विबरण मुल्य
test
सम्पर्क ठेगाना: test , - वडा नं. ३, सुनसरी, प्रदेश १
फोन नं.: ९८४१३३३३३३
मोबाइल नं.: १२३४५६७८९०
इमेल ठेगाना: nthapa3@hotmail.com
Jatamasi - १००  किलोग्राम
३३३  ने.रु./ प्रति के.जि.
Sanjeev Kumar Rai
Sanjeev Kumar Rai Director General [ View details ]
Jyoti Joshi (Bhatta)
Jyoti Joshi (Bhatta) Deputy Directer General [ View details ]
Mr. Sishir Panthi
Mr. Sishir Panthi Scientific Officer (Information officer) [ View details ]
View all officials

Notices