Home 5 कार्यविधि/निर्देशिका 5 कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीहरुको दिगो संकलन क्षेत्र (Collection Zone) र खेती सम्भाव्यता (Cultivation Probability Zone) घोषणासम्बन्धी अवधारणा पत्र २०७५

कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीहरुको दिगो संकलन क्षेत्र (Collection Zone) र खेती सम्भाव्यता (Cultivation Probability Zone) घोषणासम्बन्धी अवधारणा पत्र २०७५

Pin It on Pinterest

Share This