flag of nepal खुल्ने समय : आईतबार देखि विहिबार - बिहान १०:०० बजे देखि साँझ ४:०० बजेसम्म, शुक्रबार: साँझ ३:०० बजेसम्म
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनस्पति विभाग

सूचना

S.N.TitleDateAction
1

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को लागि आवेदन फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु

Read More
2

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को लागि आवेदन फारम

Read More
3

राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना

Read More
4

Invitation for National Competitive Bidding (NCB) for the Construction Work

Read More
5

वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना

Read More
6

वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना

Read More
7

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना

Read More
8

वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

Read More