flag of nepal खुल्ने समय : आईतबार देखि बिहिबार - बिहान १० बजे देखी साँझ ५ बजेसम्म (शुक्रबार ३ बजेसम्म)
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनस्पति विभाग

सूचना

S.N.TitleDateAction
1

वनस्पति दिवस समारोह तथा राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार-२०७६ सम्बन्धमा

Read More
2

म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा

Read More
3

वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा

Read More
4

Invitation of Sealed Quotations for Supply,Delivery, Installation and Demonstration of GCMS Library

Read More
5

अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Read More
6

अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सूचना

Read More
7

दरखास्त स्वीकृत तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

Read More
8

करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

Read More