flag of nepal खुल्ने समय : आईतबार देखि विहिबार - बिहान १०:०० बजे देखि साँझ ५:०० बजेसम्म, शुक्रबार: साँझ ३:०० बजेसम्म
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनस्पति विभाग

कार्यक्रमहरु

वनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास

कार्यक्रमको उद्देश्य भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण वनस्पतिहरुमा रसायनिक जैविक एवम् वनस्पति अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गरी जैविक विविधताको

थप पढ्नुहोस् »

जडीबुटी विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम उद्देश्यः आम जनतामा जडीबुटीको महत्व तथा खेती सम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्दै महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुको खेती विस्तार गर्ने तथा बजारीकरणका उपायहरुको

थप पढ्नुहोस् »