flag of nepal खुल्ने समय : आईतबार देखि बिहिबार - बिहान १० बजे देखि साँझ ५ बजेसम्म (शुक्रबार ३ बजेसम्म)
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय वनस्पति विभाग

श्री तारादत्त भट्ट

श्री तारादत्त भट्ट
वैज्ञानिक अधिकृत

श्रेणी: रा.प.द्वि
सेवा: नेपाल इन्जिनियरिंग
समूह/उपसमुह:केमेष्ट्री
कार्यरत शाखा: इन्ष्ट्रुमेन्ट शाखा/ प्रचार प्रसार तथा डकुमेन्टशन शाखा