Home 5 फारमहरु

क्र. सं. शीर्षकडाउनलोड
1रिसर्च ईन्टर्नका लागि आवेदन फारमको ढाँचा2023-11-27icon_download icon
2मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिईने निवेदनको ढाँचा2023-09-26icon_download icon
3Application for Antimicrobial Screening/ Microbial Contaminants Analysis2023-08-13icon_download icon
4Analysis Request Form for Contamination Analysis2023-08-13icon_download icon
5Analysis Request Form for Antimicrobial Screening2023-08-13icon_download icon
6अनुसन्धानको अनुमतिको लागि पेश गर्नुपर्ने निवेदन पत्रको ढाँचा2023-08-10icon_download icon

Pin It on Pinterest

Share This