Home 5 प्रकाशन 5 पुस्तक 5 नि: शुल्क पुस्तक

नि: शुल्क पुस्तक

क्र. सं.शीर्षकडाउनलोड
1नेपालका वनस्पतिजन्य सुगन्धित तेलहरु -Essential Oils of Nepal2023-08-10icon_download icon
2नेपालका लौठसल्ला2023-08-10icon_download icon
3जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारसम्बन्धी तालिम दिग्दर्शन2023-08-10icon_download icon
4Taxonomic Tools and Flora Writing2023-08-10icon_download icon
5रामापिथेकस वनस्पति उद्यानका वनस्पतिहरु2023-08-10icon_download icon
6Plants of Nepal Fact sheet_20122023-08-10icon_download icon
7जडीबुटी परिचयमाला भाग १-५, जडीबुटी संकलन, संरक्षण, संवर्द्धन विधि2023-08-10icon_download icon
8Integrating Biological Resources for Prosperity2023-08-10icon_download icon
9Hand Book of Pharmacognosy2023-08-10icon_download icon
10Ferns and Fern- Allies of Nepal Volume 12023-08-10icon_download icon
11Checklist of CITES Listed Flora of Nepal2023-08-10icon_download icon
12बागवानीका आधारभूत तथ्यहरु2023-08-10icon_download icon
13Abstract of Tissue Culture2023-08-10icon_download icon
14Compilation (Micropropagation Research Papers 1988-2012)2023-06-07icon_download icon
15Proceedings of International Conference on Biodiversity and Bioprospecting2023-05-31icon_download icon
16Abstract of International Conference on Biodiversity and Bioprospecting 20222023-04-20icon_download icon
17निकाशीजन्य जडीबुटीहरुको विस्तृत विवरण पुस्तिका2023-04-18icon_download icon
18A Checklist of Wetland Flora Reported From Nepal2021-04-20icon_download icon
19नेपालमा फैलिएका बाह्य मिचाहा वनस्पतिहरु2021-04-20icon_download icon
20नेपालको निउरो सागहरु2021-02-02icon_download icon
21खाद्य तथा औषधिजन्य वनस्पतिहरुमा नयाँ जात विकास गर्ने म्यानुअल2020-11-05icon_download icon
22सहजकर्ताका लागि जडीबुटी खेति तथा संकलन तालिम म्यानुअल2020-11-05icon_download icon
23Plant Resources of Kailali, West Nepal2019-03-29icon_download icon
24Plant Diversity of Salhesh Phulbari, Siraha2019-03-29icon_download icon
25औषधीजन्य तथा सुगन्धित वनस्पतिहरुको असल खेती पद्दती: सामान्य सिद्दान्तहरु तथा निर्देशनहरु2019-03-29icon_download icon

Pin It on Pinterest

Share This