Home 5 स्रोतहरु 5 निर्देशिका तथा कार्यविधि

निर्देशिका तथा कार्यविधि

क्र. सं.शीर्षकडाउनलोड
1वनस्पति विभागको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली २०८०2023-11-22icon_download icon
2जैविक सुरक्षा निर्देशिका (२०६२)2023-08-24icon_download icon
3सुनाखरी संकलन तथा खेती विकास (कार्यविधि) निर्देशिका, २०६९2023-08-24icon_download icon
4सिलवन्दी सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०७५2023-08-24icon_download icon
5वनस्पति स्रोतको अनुसन्धान कार्यविधि, २०७० (पहिलो संसोधन, २०७३)2023-08-24icon_download icon
6जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५2023-08-24icon_download icon
7कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटीहरुको दिगो संकलन क्षेत्र (Collection Zone) र खेती सम्भाव्यता (Cultivation Probability Zone) घोषणासम्बन्धी अवधारणा पत्र २०७५2023-08-24icon_download icon
8कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८०/८१2023-08-20icon_download icon
9जडीबुटीको व्यवसायिक खेती विस्तार कार्यविधि निर्देशिका- २०७७2023-04-19icon_download icon
10जडीबुटी खेती सम्भाव्यता पकेट क्षेत्र छनौट2023-04-19icon_download icon
11जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना तथा संचालन कार्यविधि निर्देशिका- २०७६2022-12-21icon_download icon
12राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार कार्यविधि २०७७2020-12-28

Pin It on Pinterest

Share This