जडीबुटी विकास कार्यक्रम

जडीबुटी विकास कार्यक्रम आम जनतामा जडीबुटीको महत्व तथा खेती सम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्दै महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुको खेती विस्तार गर्ने तथा बजारीकरणका उपायहरुको खोजी गरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने । गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन, खेती प्रविधि...

वनस्पति अनुसन्धान, संरक्षण तथा उद्यान विकास

कार्यक्रमको उद्देश्य भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टिले महत्वपूर्ण वनस्पतिहरुमा रसायनिक जैविक एवम् वनस्पति अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास गरी जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि आधार जुटाउदै समग्र देशको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुर्‍याउने । दिगो संरक्षण र...