Notices

क्र. सं. शीर्षकडाउनलोड
1राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा2024-05-08
2बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2024-01-23
3Notice for the Selection of Research Intern2023-12-27
4Application form for Volunteer Research Intern2023-12-14
5Call for the application for Volunteer Research Intern2023-12-14
6राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार कार्यविधि २०७७2023-12-14
7Invitation for BIDS (IFB)2023-11-30
8अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना2023-11-01
9Opinion suggestions on the draft Jatamsi Conservation Action Plan (2080-2090)2023-10-31
10करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना2023-10-17icon_download icon
11खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना2023-10-05
12बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2023-10-05
13Invitation for Bids2023-10-05
14Invitation for Bids for the supply Installation and Commissioning of Stainless steel (SS 304) Furniture2023-10-05
15खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना2023-10-05
16अध्ययन सहायक (Research Assistant ) सम्बन्धि सूचना2023-10-05
17Plant Resources 20192023-10-05
18Plant Resources_20192023-10-05
19Journal of Plant Resources 20192023-10-05
20वनस्पति स्रोत समाचारपत्र चैत्र २०७५2023-10-05
21Invitation of Electronic bids for the Supply, Installation and Commissioning of Rotary Vacuum Evaporator with Chiller2023-10-05
22अनुसन्धान सहायक (Research Assistant) इन्टर्न छनौटसम्बन्धी सूचना2023-10-05
23रिसर्च ईन्टर्नका (अनुसन्धान सहायक) लागि आवेदन फारम2023-10-05
24रिसर्च ईन्टर्नका (अनुसन्धान सहायक) लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना2023-10-05
25Invitation for sealed quotation for the procurement of Supply, Delivery and Installation of Top Loading Vertical Autoclave2023-10-05
26राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को लागि आवेदन फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु2023-10-05
27राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को लागि आवेदन फारम2023-10-05
28राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना2023-10-05
29Invitation for National Competitive Bidding (NCB) for the Construction Work2023-10-05
30जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्ने परामर्श सेवा खरिद कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2023-10-05
31वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना2023-10-05
32जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना2023-10-05
33Article call for Journal of Plant Resources_20232023-10-05
34Extended Deadline for Submission of Abstract for ICBB 20222023-10-05
35बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना2023-10-05
36बोलपत्र र परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना2023-10-05
37सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2023-10-05
38बोलपत्र संशोधन गरिएको सूचना2023-10-05
39संक्षिप्त सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना2023-10-05
40क्याटलग सपिंगबाट चारपांग्रे सवारी साधन खरिदसम्बन्धी सूचना2023-10-05
41Invitation for Bids for the Supply, Installation, Qualification, Training and Commissioning of Multimode Reader and Accessories2023-10-05
42Invitation for Bids for the Supply, Installation and Commissioning of Autoclaves and Accessories2023-10-05
43वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना2023-10-05
44सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना2023-10-05
45वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना2023-10-05
46Letter of Invitation for Tropical House Design2023-10-05
47राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७८ को लागि आवेदन फारम2023-10-05
48Invitation of Sealed Quotation for Supply, Delivery, Installation and Commencing of Biosafety Cabinet (Claa II A2)2023-10-05
49राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७८ को आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना2023-10-05
50Notice For Research Assistant2023-10-05
51Invitation of Sealed Quotations of Supply and Installation of Fume Hood2023-10-05
52Invitation For Quotations for the Fencing Work in World Peace Biodiversity Garden Damside, Pokhara2023-10-05
53सम्झौता गर्न आउने बारे2023-10-05
54सिलबन्दी दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना2023-10-05
55कार्यालय तथा स्टेशनरी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना2023-10-05
56सुरक्षा ( सेक्युरिटी गार्ड) सेवा कार्यको लागि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना2023-10-05
57क्याटलग सपिंगबाट चारपांग्रे सवारी साधन(स्टाफ भ्यान) तथा मोटरसाईकल खरिद सम्बन्धि सूचना2023-10-05
58सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना2023-10-05
59म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना2023-10-05
60सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना- Supply, Delivery and Installation of Autoclave2023-10-05
61सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना- Supply, Delivery and Installation of Electronic Device2023-10-05
62सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना- पुस्तकालय व्यवस्थापन कार्यका लागि फर्निचर खरिद2023-10-05
63सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना- Fixation of Interior Wall for Conference Hall, Recording Studio with Sound Absorption Materials2023-10-05
64प्रयोगशालाबाट दिईने सेवाहरु बन्द गरिएको सम्बन्धमा2023-10-05
65लिलाम बिक्रीको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2023-10-05
66लिलाम बिक्री सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना2023-10-05
67सम्झौता गर्न आउने बारे2023-10-05
68बोलपत्र जमानत बापतको रकम जफत गरिएको बारे2023-10-05
69अनुसन्धानात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना2023-10-05
70सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना2023-10-05
71Invitation of Bids2023-10-05
72Invitation of Bids2023-10-05
73हाइटेक नर्सरी निर्माण बोलपत्र आव्हानको सूचना2023-10-05
74मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना2023-10-05
75सुरक्षा (सेक्युरेटी गार्ड)सिलबन्दी दरभाउपत्र (प्रस्ताव) आव्हानको सूचना2023-10-05
76Time Extended Notice2023-10-05
77Cancellation of Bid2023-10-05
78Time Extended Notice2023-10-05
79Time Extended Notice2023-10-05
80Time Extended Notice2023-10-05
81Time Extended Notice2023-10-05
82About Rastriya Wanaspati Diwas and Rastriya Wanaspati Puraskaar 20762023-10-05
83Time Extended notice2023-10-05
84वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा2023-10-05
85Invitation of Sealed Quotations for Supply,Delivery, Installation and Demonstration of GCMS Library2023-10-05
86अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना2023-10-05
87अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सूचना2023-10-05
88दरखास्त स्वीकृत तथा अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा2023-10-05
89करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना2023-10-05
90Invitation of Bids for Spectrophotometer (Multimodar Reader)2023-10-05
91अनुसन्धान सहायक (Research Assistant) सम्बन्धि सूचना2023-10-05
92बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना2023-10-05
93नर्सरी स्थापना र निर्माण कार्यका लागि सूचिकृत भएकाहरुको नामावलीहरु2023-10-05
94अनुसन्धान अनुदान सहयोगका लागि छनौट सम्बन्धि सूचना2023-10-05
95नर्सरी निर्माण सम्बन्धि सूचीकृत हुनेबारे सूचना2023-10-05
96अनुसन्धानात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना2023-10-05
97जडिबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धि सूचना2023-10-05
98जडिबुटी विस्तारको लागि अनुदानको छनोट सम्बन्धि सूचना- २०७६2023-10-05
99राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार -२०७६ को लागि आवेदनको ढाँचा2023-10-05
100राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार-२०७६ सम्बन्धि सूचना2023-10-05
101अनुसन्धानात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना2023-10-05
102अनुसन्धान अनुदान सहयोग सम्बन्धी सूचना2023-10-05
103अनुसन्धान सहायक (Research Assistant) सम्बन्धी सूचना2023-10-05
104Call for Re-Invitation to Quotation – NTFP zoning of different provinces of Nepal2023-10-05
105Call for quotation - NTFP zoning of provinces of Nepal2023-10-05
106जडिबुटी विकासका लागिअनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना-२०७६2023-10-05
107अनुदानको लागि पेश गर्ने प्रस्तावपत्रको ढाँचा- २०७६2023-10-05
108जडिबुटी अनुदान सम्बन्धि सूचना2023-10-05
109Proposal Format of Grant for MAPs Development2023-10-05
110अनुदानको लागि पेस गर्ने प्रस्तावपत्रको ढांचा2023-10-05
111Notice for Proposal on Grant for MAPs development2023-10-05
112जडीबुटी विकासका लागि अनुदान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना2023-10-05
113Grant TOR for development of medicinal plant 20752023-10-05
114जडीवुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५2023-10-05
115Banaspati Bill Draft 2075, For suggestion .2023-10-05
116सुझावको लागि वनस्पती विधेयक मस्यौदा २०७५2023-10-05
117Medicinal Plant Zone Declaration news2023-10-05
118जडीबुटी क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी2023-10-05
119Notice about Student Selection for Research Grant2023-10-05
120अनुसन्धान अनुदान सहयोगका लागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धी सूचना2023-10-05
121अनुसन्धानात्मक ले‍ख रचना उपलब्ध गराउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना2023-10-05
122Electric vehicle buying related notice2023-10-05
123विद्युतीय सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सूचना2023-10-05
124राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार-२०७५ सम्बन्धि दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना2023-10-05
125SYMBOL OF STRONG RELATIONSHIP BETWEEN RBGE AND NEPAL - NEW GATE2023-10-05
126अनुसन्धान अनुदान सहयोगका लागि विद्यार्थी छनौट सम्बन्धि सूचना2023-10-05
127Notice about Research Article Submission 20192023-10-05
128अनुसन्धानात्मक लेख रचना उपलब्ध गराउने समबन्धी सूचना2023-10-05
129Extended Grant Notice 20752023-10-05
130अनुसन्‍धान अनुदान सहयोग म्‍याद थप सम्बन्‍धी सूचना २०७५2023-10-05
131Research Grant for M.Sc Students 2075-762023-10-05
132अनुसन्धान अनुदान सहयोग सम्बन्धी सूचना2023-10-05
133Notice inviting applications for Research Intern (Research Assistant).2023-08-30
134आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना2023-06-11
135Notice Regarding Opening of Financial Proposals2023-06-09
136Notice about Time Extended for Research Article Submission 20192019-03-27
137अनुसन्धान अनुदान सहयोग म्याद थप सम्बन्धी जानकारी2019-03-27
138Notice about time extension for Grant2019-03-27
139अनुसन्धान अनुदान सहयोगको म्याद थप सम्बन्धि सूचना2019-03-27
140जडीबुटी खेती विस्तार गर्न अनुदान सहयोग सम्बन्धी सूचना2019-03-27
141अनुसन्धान अनुदान सहयोगका लागि बिध्यार्थी छनौट सम्बन्धी सूचना2019-03-27
142जडीबुटी खेति विस्तार गर्न अनुदान सहयोगका लागि छनौट सम्बन्धी सूचना2019-03-27
143राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार- २०७४ सम्बन्धी सूचना2019-03-27
144राष्ट्रिय वनपति दिवस तथा राष्ट्रिय वनसपति पुरसकार २०७३2019-03-27
145लेख / रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा2019-03-27
146राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार- २०७२ सम्बन्धी सूचना2019-03-27
147अनुसन्धानात्मक लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना!2019-03-27
148करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना2019-03-27
149दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2019-03-27
150Global Taxonomic Initiative (GTI) Program for Supporting the Universities Result2019-03-27
151Global Taxonomic Initiative (GTI) Program for Supporting the Universities Notice2019-03-27

Pin It on Pinterest

Share This