Home 5 मिडिया केन्द्र 5 सूचनाहरु

सूचनाहरु

क्र. सं. शीर्षकडाउनलोड
1राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा2024-05-08icon_download icon
2वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2024-01-23icon_download icon
3अनुसन्धान सहायक (Research Intern) छनौट सम्बन्धी सूचना2023-12-27
4स्वयंसेवक रिसर्च ईन्टर्न (Volunteer Research Intern) का लागि आवेदन फारम2023-12-14icon_download icon
5स्वयंसेवक रिसर्च ईन्टर्न (Volunteer Research Intern) का लागि आवेदन आव्हानसम्बन्धी सूचना2023-12-14icon_download icon
6राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार कार्यविधि २०७७2023-12-14
7राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०८० को लागि आवेदन दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु2023-11-30icon_download icon
8राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०८० को लागि आवेदन फारम2023-11-30icon_download icon
9राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०८० को आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना2023-11-30icon_download icon
10Invitation for BIDS (IFB)2023-11-30icon_download icon
11रिसर्च ईन्टर्न (अनुसन्धान सहायक) का लागि आवेदन आव्हानसम्बन्धी सूचना2023-11-27icon_download icon
12अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धि सूचना2023-11-01icon_download icon
13जटामसी संरक्षण कार्ययोजना (२०८०-२०९०) को मस्यौदामा राय सुझाव2023-10-31icon_download icon
14करार सेवाबाट पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना2023-10-17icon_download icon
15Notice for Letter of Intent for Contributing to the Flora of Nepal2023-10-02icon_download icon
16वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना2023-09-27icon_download icon
17अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सूचना (रिसर्च ईन्टर्न)2023-09-18icon_download icon
18रिसर्च ईन्टर्न (अनुसन्धान सहायक) का लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना।2023-08-30icon_download icon
19वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सुझाव समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि आव्हान सम्बन्धी सूचना2023-08-08
20मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना2023-08-07
21आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सूचना2023-06-09
22खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना2023-05-26
23बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना2023-03-27
24Invitation for Bids2023-02-23
25Invitation for Bids for the Supply, Installation and Commissioning of Stainless Steel (SS 304) Furniture2023-02-05
26खरिद कारवाही रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना2023-02-02
27Invitation of Electronic Bids for the Supply< Installation and Commissioning of Rotary Vacuum Evaporator with Chiller2023-01-26
28अनुसन्धान सहायक (Research Assistant) इन्टर्न छनौटसम्बन्धी सूचना2023-01-04
29रिसर्च ईन्टर्नका (अनुसन्धान सहायक) लागि आवेदन फारम2022-12-16
30रिसर्च ईन्टर्नका (अनुसन्धान सहायक) लागि आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना2022-12-16
31Invitation for sealed quotation for the procurement of Supply, Delivery and Installation of Top Loading Vertical Autoclave2022-12-16
32राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को लागि आवेदन फारम भर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु2022-11-29
33राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को लागि आवेदन फारम2022-11-29
34राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार २०७९ को आवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना2022-11-29
35Invitation for National Competitive Bidding (NCB) for the Construction Work2022-11-29
36वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना2022-11-22
37वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी म्याद थपको सूचना2022-11-01
38जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना2022-10-22
39वैज्ञानिक लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना2022-09-30

Pin It on Pinterest

Share This